• Litwa
  • 28 kwietnia, 2022 13:38

Nowa procedura rekompensaty cen energii elektrycznej i gazu została przedłożona Sejmowi

Sejm przyjął proponowaną przez rząd od lipca br. procedurę rekompensaty dla ludności za energię elektryczną i gaz ziemny.

BNS
Nowa procedura rekompensaty cen energii elektrycznej i gazu została przedłożona Sejmowi

Fot. bns foto/Irmantas Gelūnas

W czwartek, po złożeniu wniosku, Sejm przyjął zmiany w ustawach o energii, gazie ziemnym i energii elektrycznej. Za przyjęciem pakietu ustaw głosowało 85 posłów na Sejm, 10 głosów przeciw i 24 wstrzymało się.

Poprawki zostaną rozpatrzone przez Sejm 12 maja i powinny zostać przyjęte 17 maja.

Zdaniem wiceminister energetyki Ingi Žilienė zmiany mają na celu zapanowanie nad szokiem cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi.

Proponuje się przeznaczyć 570 mln EUR na zrekompensowanie cen gospodarstw domowych z budżetu państwa, dla przedsiębiorstw – 120 mln EUR.

Premier Ingrida Šimonytė podkreśliła, że ​​kwota ta jest przewidziana w zrewidowanym budżecie na 2022 rok.

Sejm nie poparł propozycji „chłopów” uzyskania antykorupcyjnej konkluzji: za głosowało 58 posłów, przeciw było 38, a wstrzymało się 25.

Oczekuje się, że wsparcie będzie dostępne dla wszystkich odbiorców, zarówno kupujących energię elektryczną od odbiorców publicznych, jak i od niezależnych dostawców, a także posiadających gwarantowaną dostawę. Zwrócony zostanie zarówno dodatkowy składnik ceny przesyłu, jak i koszt dostawy energii.

Rząd ustaliłby minimalną cenę 1 kWh energii elektrycznej, poniżej której nie stosuje się częściowej rekompensaty, a także jej konkretne kwoty.

Operator Dystrybucji Energii (ESO) byłby odpowiedzialny za administrowanie częściowymi rekompensatami dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

PODCASTY I GALERIE