• Litwa
  • 8 czerwca, 2021 14:29

Nowa poprawka: dziesięć lat po impeachmencie ponownie można będzie kandydować na polityczne stanowiska wybieralne

W Sejmie zarejestrowano poprawkę dotyczącą możliwości kandydowania po impeachmencie - będzie ona dozwolona po dziesięciu latach.

BNS
Nowa poprawka: dziesięć lat po impeachmencie ponownie można będzie kandydować na polityczne stanowiska wybieralne

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Po raz kolejny podejmowane są próby uchwalenia nowelizacji w celu wykonania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) dotyczącego procesu Rolandasa Paksasa przeciwko Litwie.

Proponuje się ustalić, że osoba odwołana z urzędu przez postawienie w stan oskarżenia może zajmować stanowisko związane ze złożeniem przysięgi, jeżeli od czasu odwołania z urzędu upłynęło co najmniej dziesięć lat.

Taki projekt zmiany Konstytucji zgłosiło 48 posłów na Sejm.

W 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że obecny zakaz dożywotniego udziału w wyborach do Sejmu dla byłego prezydenta Paksasa jest nieproporcjonalny.

PODCASTY I GALERIE