• Litwa
  • 12 lutego, 2018 6:02

Nikžentaitis odznaczony przez Sejm Litwy

Prof. Alvydas Nikžentaitis, prezes zarządu Forum Współpracy Litwy i Polski im. J. Giedroycia, starszy pracownik naukowy Instytutu Historii Litwy, z okazji stulecia państwa litewskiego zostanie odznaczony przez zarząd Sejmu. Historyk zostanie uhonorowany za badania nad tożsamością Litwinów w średniowieczu oraz za rozwój dobrych relacji z sąsiednimi krajami.

BNS
Nikžentaitis odznaczony przez Sejm Litwy

Alvydas Nikžentaitis/Fot. Joanna Bożerodska

Oprócz Nikžentaitisa odznaczenia otrzymają historyk Algimantas Kasparavičius oraz politolog Algis Krupavičius.

Sejm ustanowił swoje odznaczenie w 2017 roku, chcąc docenić wkład osób fizycznych i prawnych w odbudowanie niepodległości Litwy, wzmacnianie tradycji państwowości i parlamentaryzmu, za działalność na rzecz dobra społeczeństwa.

PODCASTY I GALERIE