• Litwa
  • 18 stycznia, 2023 11:28

Niewypełnienie obowiązku poboru do wojska. Co grozi?

Wojskowa służba rekrutacji i kompletowania podała, że w ciągu ostatniego roku poborowi otrzymali ponad 14 tys. upomnień administracyjnych za niewypełnienie swoich obowiązków jako poborowi. Po odnotowaniu przypadków uchylania się od obowiązkowej służby wojskowej skierowano 157 wniosków o wszczęcie postępowania przygotowawczego.

BNS
Niewypełnienie obowiązku poboru do wojska. Co grozi?

Fot. BNS/ Vygintas Skaraitis

Służba przypomina, że za niedopełnienie obowiązku poboru nakładana jest odpowiedzialność administracyjna. Na przykład, jeśli osoba nie skontaktuje się z pododdziałem rekrutacji w wyznaczonym terminie, może zostać ukarana grzywną w wysokości od 60 do 210 EUR, a za niestawienie się na obowiązkową służbę wojskową – grzywną w wysokości od 280 do 450 EUR.

W 2022 r. na sporządzonej liście poborowych znalazło się 53 992 młodych mężczyzn, planowano powołanie 3828 poborowych. Do służby stawiło się łącznie 3554 poborowych. Spośród nich 2977 wyraziło chęć służby na własne życzenie. Reszta została powołana.

Na liście poborowych na 2023 r. znalazło się ok. 32 tys. młodych ludzi. Listy są dostępne na stronie internetowej sauktiniai.karys.lt.

Wezwania do odbycia 9-miesięcznej obowiązkowej służby w wojsku otrzyma 3 828 osób, podobnie jak w roku ubiegłym.

Przy nazwisku każdego poborowego jest wskazany dokładny termin, kiedy musi zgłosić się do wyznaczonego regionalnego pododdziału rekrutacji.

Poborowi zostali wyłonieni w drodze losowania za pomocą specjalnego programu komputerowego.

W wykazie są także poborowi do 26. roku życia, których służba została zawieszona z powodu studiów.

PODCASTY I GALERIE