• Litwa
  • 6 września, 2013 14:58

Niewierowicz: „Jesteśmy u progu przemian historycznych”. Nieformalne spotkanie ministrów energetyki w Wilnie

W dniach 19-20 września odbędzie się w Wilnie nieformalne spotkanie ministrów do spraw energetyki. Głównym jego tematem będzie wspólny rynek energii w Europie. „To jeden z czynników, który zapewni stabilny i konkurencyjny rozwój gospodarki europejskiej” - uważa minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz.

Małgorzata Kozicz
Niewierowicz: „Jesteśmy u progu przemian historycznych”. Nieformalne spotkanie ministrów energetyki w Wilnie

Wspólny rynek energii w Europie był także jednym z najbardziej aktualnych tematów Forum Energetycznego w Krynicy-Zdroju, które zakończyło się wczoraj (5 września). Jarosław Niewierowicz reprezentował na tym forum nie tylko Litwę, lecz także europejską radę ministrów do spraw energetyki.

„Odbyły się dyskusje dobrej jakości, była to też okazja do spotkań mniej formalnych, ale bardzo istotnych” – w rozmowie z zw.lt podsumował swój pobyt w Krynicy-Zdroju J. Niewierowicz.

Ministrowi towarzyszył w Krynicy między innymi Dalius Misiūnas, prezes rady i dyrektor generalny spółki Lietuvos energija.

„Jesteśmy obecnie u progu przemian historycznych – prężnie zmierzamy w kierunku skutecznie działającego wspólnego rynku energii. Litwa podczas swego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej robi wszystko, by w tej kwestii znacznie posunięto się do przodu” – mówił litewski minister podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez spółkę LOTOS.

Według J. Niewierowicza jedną z podstawowych zalet wspólnego rynku będzie zmniejszenie cen energii dla użytkowników.

„Podczas nieformalnego spotkania ministrów do spraw energetyki w Wilnie omówimy nie tylko kwestie wspólnego rynku energii i wspólnej polityki energetycznej wobec państw trzecich. Wysłuchamy także informacji od komisarza na temat wyników konsultacji w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030” – powiedział zw.lt Jarosław Niewierowicz.

PODCASTY I GALERIE