• Litwa
  • 16 sierpnia, 2016 14:01

Nieubezpieczonym studentom za granicą grożą duże koszty leczenia

Studenci, którzy wyjeżdżają na studia za granicę, powinni załatwić formalności, związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (privalomasis sveikatos draudimas, PSD). Jeżeli nie zrobią tego przed wyjazdem, po skorzystaniu z usług zdrowotnych za granicą będą musieli za nie zapłacić.

zw.lt
Nieubezpieczonym studentom za granicą grożą duże koszty leczenia

Fot. www.vlk.lt

Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne studentom z Litwy przysługuje, jeżeli wybrali oni studia w trybie dziennym na wyższych uczelniach wszystkich państw UE, a także w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii.

Jednak żeby ubezpieczenie było aktualne, studenci powinni wyrobić świadczący o tym dokument. W tym celu powinni oni zwrócić się do miejscowej kasy chorych (Teritorinė ligonių kasa), gdzie powinni okazać dokument świadczący o studiach. I tak co roku studenci powinni wyrobić nową kartę ubezpieczenia zdrowotnego (Europos Sveikatos Draudimo Kortelė, ESDK).

Warto pamiętać, że wyjeżdżając z kraju na wymianę studencką, nie powinniśmy deklarować wyjazdu z Litwy, ponieważ to oznaczałoby, że automatycznie tracimy wszelkie ulgi oraz ubezpieczenie państwowe.

Europejskie ubezpieczenie zdrowotne przysługuje tylko studentom. Jeżeli studenci odbywają praktykę za granicą w czasie studiów, są oni ubezpieczeni, jednak jeżeli odbywają praktykę zagraniczną po ukończeniu studiów, będą musieli sami wpłacać comiesięczną składkę ubezpieczeniową PSD.

PODCASTY I GALERIE