• Litwa
  • 24 października, 2014 16:02

Nielegalnie zatrudnieni będą musieli zwrócić swoje wynagrodzenia

Pracodawcy powinni wypłacić nielegalnie zatrudnionemu pracownikowi wypłatę, a ten powinien zwrócić zasiłek dla bezrobotnych, który pobierał w czasie nielegalnej pracy – takie poprawki przygotowuje Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy do Kodeksu Pracy.

BNS
Nielegalnie zatrudnieni będą musieli zwrócić swoje wynagrodzenia

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W opinii ministerstwa w taki sposób zmniejszy się liczba osób zatrudnianych na czarno.

Osobie, która jest nielegalnie zatrudniona, powinna być wypłacona wypłata w wysokości co najmniej trzech miesięcznych minimalnych wynagrodzeń, jeżeli nie będzie udowodnione, że pracowała ona w ciągu innego okresu.

Z kolei nielegalnie pracujący bezrobotni mieliby zwracać zarobione na czarno pieniądze. Zwracać nie musieliby ci, którzy sami poinformują o nielegalnie wykonywanej pracy.

Obecnie Kodeks Pracy nie przewiduje wyegzekwowania od pracodawcy wynagrodzeń płaconych na czarno. Nie ma też możliwości zwrotu zasiłków dla bezrobotnych.

PODCASTY I GALERIE