• Litwa
  • 11 sierpnia, 2014 13:31

Nielegalni migranci – przez Litwę do Polski

Polska Straż Graniczna odnotowuje nasilenie prób przemytu cudzoziemców z Litwy do Polski. 130 nielegalnych imigrantów zatrzymali od początku tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

PAP
Nielegalni migranci – przez Litwę do Polski

Fot. VSAT

Tylko w minionym tygodniu zatrzymano w sumie dwudziestu Azjatów oraz organizatorów ich przerzutu do Polski. W Suwałkach skontrolowano na drodze campera, którym podróżowali dwaj Polacy. W jego części mieszkalnej jechało dwunastu mężczyzn o azjatyckich rysach twarzy, nie posiadających żadnych dokumentów.

To największa, jak dotąd, grupa nielegalnych imigrantów zatrzymana w tym roku w Podlaskiem, w czasie próby ich wwozu do Polski. Ośmioro kolejnych cudzoziemców próbowali wwieźć w dwóch samochodach osobowych Litwini. Zatrzymano ich w Gibach. Litwini tłumaczyli, że zabrali Azjatów autostopem. Ci także nie mieli przy sobie żadnych dokumentów.

Litwa to niejedyny kierunek nielegalnej migracji w północno-wschodniej Polsce. Przed wakacjami w Białymstoku zapadły wyroki skazujące wobec kilkunastu osób oskarżonych o zorganizowany przerzut Azjatów z Białorusi czy przez zewnętrzną granicę UE. Zarzutami objęto przemyt co najmniej 49 osób od czerwca 2009 do sierpnia 2010 roku. Przez tzw. zieloną granicę cudzoziemców przeprowadzano po specjalnej kładce ustawionej w poprzek pasa granicznego, a dopiero potem przewożono dalej samochodami.

PODCASTY I GALERIE