• Litwa
  • 25 kwietnia, 2013 10:18

Nielegalne treści w internecie. Ponad 600 zgłoszeń

607 zgłoszeń dotyczących nielegalnej bądź szkodliwej informacji w internecie otrzymał litewski Urząd ds. Regulacji Łączności w roku 2012. Ponad połowa zgłoszonych skarg dotyczyła pornografii w internecie.

BNS
Nielegalne treści w internecie. Ponad 600 zgłoszeń

Ponad 20 zgłoszonych skarg zostało przekazanych do departamentu policji, 13 – do Inspektora ds. Etyki Dziennikarskiej.

W krajach UE Komisja Europejska finansuje działalność specjalnych gorących linii, które mają na celu zbiór informacji o nielegalnych materiałach w internecie. W następstwie ich treść jest przekazywana organom ścigania, operatorom sieci oraz administratorom serwerów. Zadaniem organów ścigania jest wszczęcie postępowania i zbadanie sprawy, natomiast zadaniem dostawców internetu jest staranne usuwanie niedozwolonych treści w zakresie dopuszczalnym prawnie oraz zbieranie materiałów dowodowych na potrzeby organów ścigania.

Obecnie w 37 krajach świata działają 43 gorące linie.

PODCASTY I GALERIE