• Litwa
  • 31 lipca, 2022 14:39

Niektóre ministerstwa zatrudnią osoby odpowiedzialne za zapobieganie korupcji

Niektóre litewskie ministerstwa tworzą nowe stanowiska dla specjalistów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji. Robią to po tym, jak w tym roku weszły w życie nowelizacje ustawy, które przewidują taką możliwość.

BNS
Niektóre ministerstwa zatrudnią osoby odpowiedzialne za zapobieganie korupcji

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Wśród ministerstw, które utworzyły lub będą tworzyć nowe departamenty, grupy, stanowiska są Ministerstwo Obrony Narodowej (KAM), Ministerstwo Gospodarki i Innowacji (EIM) oraz Ministerstwo Kultury (KM).

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w tym tygodniu, że od 16 sierpnia w ministerstwie rozpocznie działalność grupa ds. przeciwdziałania korupcji i śledztwa.

„Bardzo ważne jest skuteczne wzmacnianie odpornego na korupcję środowiska w systemie obronnym państwa, na który składają się różne specyficzne instytucje, zatrudnionych jest ponad 11 tys. zawodowych wojskowych i ponad 3 tys. pracowników cywilnych. Na realizację założonych zadań przejrzystości warto przeznaczyć proporcjonalne środki” – cytował w raporcie minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas.

Ministerstwo Gospodarki oznajmiło, że powstanie tam oddział przeciwdziałania korupcji.

Według Ministerstwa Kultury po wejściu w życie nowelizacji powołano stanowisko głównego specjalisty odpowiedzialnego za tworzenie środowiska odpornego na korupcję.

Inne ministerstwa poinformowały, że nie tworzą dodatkowych struktur.

Jak informuje MSZ, generalny inspektorat działa w ministerstwie od 1999 r., a od 2009 r. odpowiada za przeciwdziałanie korupcji.

Po wejściu w życie nowelizacji, w styczniu 2022 r., w resorcie zmieniono regulamin kontroli, zmieniono opisy stanowisk pracy, a w marcu zatwierdzono zasady zachowań antykorupcyjnych i urzędowej etyki resortu.

„Litwa konsekwentnie dąży do przełomu w walce z korupcją, tworząc środowisko odporne na korupcję. Sektor publiczny, biznes i organizacje publiczne gromadzą się w tym celu. Zostanie to również odzwierciedlone w krajowej agendzie dotyczącej kwestii zapobiegania korupcji. Dbałość o profilaktykę to główny filar walki z korupcją, która może wzmocnić fundamenty praworządności i zapewnić długofalową zmianę” – powiedział wiceminister sprawiedliwości Elanas Jablonskas w komentarzu przesłanym do BNS.

PODCASTY I GALERIE