Nieformalne spotkanie ECOFIN w Wilnie

Dzisiaj w Wilnia rozpoczęło się nieformalne posiedzenie Rady ds. gospodarczych i finansowych ECOFIN.

Mirosława Januszkiewicz
Nieformalne spotkanie ECOFIN w Wilnie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Rada ECOFIN jest jedną z 10 formacji Rady UE. „To jest bardzo ważne spotkanie, ponieważ ministrowie mogą nieformalnie dyskutować oraz szukać rozwiązań i planować następne kroki już na oficjalnych spotkaniach” – powiedział wiceminister finansów Algimantas Rimkunas.

W zakresie właściwości Rady ECOFIN są kwestie związane z koordynacją polityk gospodarczych państw członkowskich UE.

Posiedzenia Rady ECOFIN odbywają się raz w miesiącu w Brukseli, z wyjątkiem kwietnia, czerwca, września i października. Zwykle w kwietniu i wrześniu posiedzenia Rady ECOFIN mają charakter nieformalny i są organizowane przez i w państwie sprawującym przewodnictwo w Radzie UE w danym półroczu.

Wiceminister finansów Algimantas Rimkunas:
Algimantas Rimkunas

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej