• Litwa
  • 17 czerwca, 2013 13:01

Niedobór podatków. Milionowe dziury w budżecie

Ministerstwo Finansów będzie musiało się wytłumaczyć premierowi z niedoboru podatków. Do narodowego budżetu nie wpłynęło ponad 77 mln lt, do budżetu państwa ponad - 169 mln lt planowanych dochodów. Zdaniem opozycji brak wpływów do budżetu stanowi zagrożenie dla planu wprowadzenia euro.

BNS
Niedobór podatków. Milionowe dziury w budżecie

Do 15 lipca br. resort powinien dokonać analizy działalności Państwowej Inspekcji Podatkowej pod kątem administrowania podatków i opracować propozycje w celu usprawnienia tej działalności.

Niedobór podatków jest zagrożeniem dla planu wprowadzenia euro, uważa lider opozycji Andrius Kubilius.

,,Pokaźny brak wpływów do budżetu z tytułu podatków może doprowadzić pod koniec roku do tego, że Litwa nie będzie spełniała kryterium z Maastricht” – powiedział Kubilius.

Lider opozycji zasugerował podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że złe administrowanie podatków może być kojarzone ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia na początku roku.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku do narodowego budżetu nie wpłynęło ponad 77 mln lt, zaś do budżetu państwa ponad 169 mln lt planowanych dochodów.

Zmniejszyły się odprowadzenia z tytułu podatku VAT i akcyzy.

PODCASTY I GALERIE