• Litwa
  • 2 listopada, 2016 9:53

Nieciekawa prognoza demograficzna państwa

Prognozy Ministerstwa Finansów optymizmem nie napawają, bowiem jak wynika z nich, już w 2018 roku liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym przestanie rosnąć.

zw.lt

W 2019 roku bezrobocie w kraju nieco spadnie tylko dlatego, że zabraknie rąk do pracy. Taka sytuacja powstanie za sprawą pogarszającej się sytuacji demograficznej i rosnącej migracji. Zgodnie z prognozą, każdego roku liczba mieszkańców w wieku od 15 do 74 lat będzie się zmniejszała średnio o 1,6 proc.

Jeżeli prognoza się potwierdzi, w przyszłości może powstać problem ze zwiększeniem wysokości emerytur. Zapowiada się, że do końca tego dziesięciolecia liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym spadnie o pół miliona, czyli do 1,5 mln. osób.

PODCASTY I GALERIE