• Litwa
  • 16 października, 2020 21:06

Nie wiadomo, czy nauczyciele otrzymają po 100 euro

Zapowiadanych przez rząd świadczeń w wysokości 100 euro na wakacje dla pedagogów może nie być. Ministerstwo Gospodarki i Innowacji poinformowało, że środki na to nie były przewidziane. 

BNS
Nie wiadomo, czy nauczyciele otrzymają po 100 euro

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Według resortu gospodarki,  na to potrzeba blisko 6,4 mln euro. Na razie Ministerstwo Finansów nie udzieliło odpowiedzi, z jakich funduszy mają być finansowane świadczenia. Nie zostały one uwzględnione również w budżecie na przyszły rok. 

Wcześniej  gabinet ministrów w zasadzie poparł inicjatywę ministra oświaty. Świadczenia miały być wypłacone wszystkim bez wyjątku pracownikom sektora – od wychowawców przedszkoli do wykładowców na uczelniach. W ten sposób miały zostać pokryte wydatki pedagogów na usługi turystyczne na Litwie. 

PODCASTY I GALERIE