• Litwa
  • 27 lipca, 2015 11:37

Nie płacisz mandatu, nie otrzymasz prawa jazdy

Osoby, które w porę nie zapłaciły wyznaczonej im kary administracyjnej, nie będą mogły otrzymać lub wymienić prawa jazdy lub zarejestrować pojazdu. Taką propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaakceptował rząd na dzisiejszym posiedzeniu.

zw.lt
Nie płacisz mandatu, nie otrzymasz prawa jazdy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Musimy stosować bardziej rygorystyczne środki, bo naruszycieli, którzy nie płacą kar, jest zbyt wielu. Na przykład, w roku 2012 wypisano ponad 105 tys. mandatów na sumę ponad 8.9 mln euro, a wyegzekwowano zaledwie 8 proc. W latach 2013 i 2014 wyegzekwowano odpowiednio 38 i 22 proc.” – mówi minister spraw wewnętrznych Saulius Skvernelis.

Zgodnie z projektem osoby, które nie zapłacą nałożonych na nie kar, nie mogłyby otrzymać lub wymienić prawa jazdy lub rejestrować na swoje imię środków transport w spółce państwowej Regitra.

Jak wynika z danych policji i Inspekcji Podatkowej, w roku 2014 policja zarejestrowała 409 tys. 926 naruszeń zasad ruchu drogowego. Wypisano 120 tys. 61 mandatów na sumę 11 mln euro. Suma zapłaconych kar wyniosła 4,2 mln euro.

PODCASTY I GALERIE