• Litwa
  • 5 sierpnia, 2013 13:52

Nie ma zgody na referendum w sprawie „propagowania homoseksualizmu”

Główna Komisja Wyborcza nie zezwoliła na zbieranie podpisów pod propozycją referendum w sprawie zakazu „propagowania homoseksualizmu”. Czterech członków komisji poparło inicjatywę, pięciu głosowało przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

BNS
Nie ma zgody na referendum w sprawie „propagowania homoseksualizmu”

Fot. zw.lt

Na Litwie powstała grupa inicjatyw, która chce przeprowadzić referendum w sprawie ograniczenia w przestrzeni publicznej informacji dotyczącej homoseksualizmu. Jednym z założycieli grupy inicjatyw jest radny Samorządu Miasta Kowna Gintautas Labanauskas. Labanauskas proponował, by „informacja dotycząca propagowania homoseksualizmu w mediach mogła pojawiać się tylko po godzinie 22”.

Pomysł z referendum został skrytykowany przez Departament Prawny Kancelarii Sejmu jako dyskryminujący i sprzeczny z Konstytucją RL. Zdaniem Labanauskasa uwagi prawników są zbyt ogólnikowe i subiektywne. Jeden z inicjatorów referendum powiedział dziennikarzom, że jeszcze nie zdecydowano, czy decyzja Głównej Komisji Wyborczej będzie zaskarżona.

Na pytanie dziennikarzy: Czym jest „propagowanie homoseksualizmu”, Gintautas Labanauskas powiedział, że w przestrzeni publicznej nie powinno być „agresywnej reklamy homoseksualizmu”. Do propagowania homoseksualizmu kowieński radny zaliczył również marsze i parady środowisk LGBT.

PODCASTY I GALERIE