• Litwa
  • 20 grudnia, 2013 10:44

Nie ma porozumienia w sprawie Rial Baltica

Krajom Bałtyckim nie udało się dojśc do porozumienia w kwestii powołania wspólnej spółki Rail Baltica. Łotewscy i estońscy partnerzy sprzeciwiają się, by Wilno przyłączyło się do linii transeuropejskiej.

BNS
Nie ma porozumienia w sprawie Rial Baltica

Fot. BFL/Tomas Lukšys

„Udało się przeczytać całą umowę, ale kwestia Wilna nadal jest nie rozstrzygnięta. 10 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące połączeń między stolicami. Chyba rozumiecie, że do 1 stycznia spółka nie powstanie” – powiedział dziennikarzom Arenijus Jackus, dyrektor departamentu rozwoju w Ministerstiwie Łączności.

Rail Baltica to projekt linii kolejowej łączącej Warszawę, Kowno, Rygę, Tallin i Helsinki. Wraz z połączeniem drogowym Via Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego.

PODCASTY I GALERIE