• Litwa
  • 20 maja, 2013 11:23

Nie ma decyzji w sprawie polskich nazwisk

W poniedziałek (20 maja) rząd nie podjął decyzji w kwestii pisowni nazwisk pochodzenia nielitewskiego. Podczas posiedzenia miano zadecydować, jaka instytucja opracuje reguły związane z zapisem tych nazwisk w oficjalnych dokumentach.

BNS
Nie ma decyzji w sprawie polskich nazwisk

Fot. BFL

Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, Sejm powinien zlecić Państwowej Komisji Języka Litewskiego (Valtybinė lietuvių kalbos komisija) opracowanie aktu prawnego o charakterze normatywnym, który określałby podstawowe zasady pisowni nazwisk pochodzenia nielitewskiego.

Z propozycji ministerstwa wynika, że zasady te miałyby zapewnić pisownię, „odpowiadającą regułom języka litewskiego” oraz „nieignorującą tendencji międzynarodowej”.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, to właśnie Komisja Języka Litewskiego powinna zadecydować o pisowni nazwisk nielitewskich w oficjalnych dokumentach, jako że jest to instytucja państwowa, decydująca o kwestiach polityki języka państwowego, i formująca poltykę państwa w sferze ochrony języka państwowego.

Nazwiska obywateli Litwy pochodzenia nielitewskiego, oraz innych osób, byłyby zapisywane w oficjalnych dokumentach wydawanych przez instytucje państwowe i samorządowe, zgodnie z regułami ustanowionymi przez komisję.

PODCASTY I GALERIE