• Litwa
  • 21 czerwca, 2013 7:21

Nie będzie większych mandatów za prędkość

Sejm odrzucił wczoraj przedstawioną przez dwóch konserwatystów - Antanasa Matulasa i Vidę Čigrejienė - inicjatywę zwiększenia kar za przekroczenie prędkości. W opinii autorów poprawek do Kodeksu Administracyjnego, obecne mandaty są zbyt małe i nie dyscyplinują kierowców.

BNS
Nie będzie większych mandatów za prędkość

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Jak powiedział jeden z autorów projektu Antanas Matulas, trudno było zebrać 29 podpisów posłów pod projektem, by móc przedstawić go w Sejmie. Wielu posłów bowiem obawiało się, że sami mogą zostać przyłapani na przekraczaniu prędkości.

Projekt zakładał między innymi, że kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość o 10 km/h, nie więcej jednak niż o 20, miałby zostać ukarany grzywną w wysokości od 100 do 200 litów. Obecne kary za te naruszenia są dwukrotnie mniejsze.

Przekroczenie prędkości o 20-30 km/h proponowano zwiększyć o 100 litów. Jazda o 30-40 km/h szybciej, niż to dozwolone, byłaby karana mandatem o 100-200 litów większym niż obecnie. Po przekroczeniu prędkości o 40-50 km/h i o ponad 50 km/h kary miały wzrosnąć odpowiednio o 200 i o 500 lt.

Posłowie uznali jednak, że obecnie obowiązujące mandaty są wystarczające, a zwiększenie kar nie zmusi kierowców do zdjęcia nogi z pedału gazu.

PODCASTY I GALERIE