• Litwa
  • 3 stycznia, 2018 15:29

Nie będzie bezpłatnego żywienia w szkołach i przedszkolach

Rząd nie zgadza się, aby od września tego roku wszyscy uczniowie w grupach przedszkolnychch lub w szkołach podstawowych otrzymywali darmowe posiłki, ponieważ nie pozwolą na to możliwosci finansowe.

BNS
Nie będzie bezpłatnego żywienia w szkołach i przedszkolach

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy oszacowało, że aby zapewnić uczniom bezpłatne wyżywienie w ciagu czterech miesięcy – od nowego roku szkolnego – od września do grudnia budżet państwa miałby przeznaczyć na ten cel 11 mln 700 tys. euro, samorządy – 2 mln 900 tys, euro.

Zdaniem rządu, do kwestii bezpłatnego wyżywienia w szkołach mozna będzie powrócić podaczs omawiania budżetu na przyszły rok.

PODCASTY I GALERIE