• Litwa
  • 22 kwietnia, 2014 12:17

Negocjacje w sprawie przyłączenia Wilna do Rail Baltica będą kontynuowane

Państwa bałtyckie, którym brakuje porozumienia w sprawie budowy kolei Rail Baltica, będą kontynuowały negocjacje na szczeblu wiceministrów. Spotkanie urzędników odbędzie się w przysżłym tygodniu w Wilnie.

BNS
Negocjacje w sprawie przyłączenia Wilna do Rail Baltica będą kontynuowane

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Rzecznik Mnisterstwa Transportu Ričrdas Slapšys poinformował, że stanowisko Litwy w sprawie dołączenia Wilna do transeuropejskiej linii kolejowej jest niezmienne – nadal będzie dążyła do wciągnięcia swej stolicy do projektu.

Slapsšs nie wykluczył, że Wilno może być dołączone do wąskiego toru w kolejnej perspektywie finansowej, dzisiaj natomiast ważne jest zasadnicze porozumienie w tej sprawie.

PODCASTY I GALERIE