• Litwa
  • 18 września, 2020 11:15

Nauczycieli i uczniów na Litwie czekają znaczące zmiany.

Spotkanie ministrów oświaty Litwy i Polski, do którego doszło 17 września w Wilnie, zaowocowało wymianą spostrzeżeń oraz propozycjami zmian dotyczących realizacji zadań.

zw.lt
Nauczycieli i uczniów na Litwie czekają znaczące zmiany.

Fot. Joanna Bożerodska

Nauczycieli i uczniów na Litwie czekają w najbliższym czasie znaczące zmiany. Dzieci uczęszczające do przedszkola czy grup przygotowawczych będą miały 5 godzin dziennie na edukację w języku litewskim.

Do 2022 roku egzamin maturalny z języka polskiego na Litwie ma być zdawany na poziomie państwowym, a nie tylko szkolnym jak dotąd. Zbierane będą propozycje szkół mniejszości narodowych dotyczące narzędzi pracy, dydaktyki, doskonalenia kwalifikacji.

Litwa zobowiązała się też do 2024 roku zwiększyć liczbę logopedów i pedagogów specjalnych w szkołach z polskim językiem nauczania. Przygotowana zostanie lista wydawnictw metodologicznych, którymi wymieniać się będą nauczyciele obu krajów. Ma powstać też sieć ekspertów dla pomocy uczniom.

Poza tym nauczyciele wykładający w języku polskim doczekają się dofinansowania na kursy doskonalenia kwalifikacji. Możliwe jest też wspieranie staży w Polsce dla nauczycieli z polskich szkół na Litwie. Do 2022 r. ma być również zainicjowane stworzenie scentralizowanego systemu wydawnictwa podręczników w języku polskim. 

Na podst. smm.lt

PODCASTY I GALERIE