• Litwa
  • 6 stycznia, 2016 15:04

Nauczyciele zapowiadają kolejny strajk

Pod koniec stycznia pedagodzy planują trzydniowy strajk. Ministerstwo Oświaty i Nauki przygotowało wstępny plan podnoszenia wynagrodzeń dla nauczycieli do 2018 roku.

BNS
Nauczyciele zapowiadają kolejny strajk

Fot. Ryszard Sudenis

Zgodnie z zarejestrowanym dzisiaj projektem, wynagrodzenia wszystkich pedagogów od 1 września bieżącego roku wzrosłyby średnio o 1,5 procent, pedagogów nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – o 6,5 procent.

Od stycznia 2017 roku wynagrodzenia wszystkich pedagogów proponuje się podnieść średnio o 7 procent, przedszkolanek – o 17 procent, od stycznia 2018 roku natomiast – odpowiednio o 5 i 10 procent.

Według obliczeń Ministerstwa Oświaty i Nauki, do 2019 roku wynagrodzenia pedagogów wzrosłyby średnio o 15 procent w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym do 1 września bieżącego roku. Minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė ma nadzieję, że zaproponowane przez jej resort tempo wzrostu wynagrodzeń zadowoli związki zawodowe pracowników oświaty

Szefowa resortu uważa, że decyzja w sprawie pozyskania środków na podwyżki dla nauczycieli powinna być podjęta kolegialnie, ponieważ program obecnego rządu wyraźnie wskazuje, że oświata jest dziedziną priorytetową. Pitrėnienė wyraziła nadzieję, że nie napotka sprzeciwu szefa resortu finansów.

PODCASTY I GALERIE