• Litwa
  • 17 sierpnia, 2017 9:23

Nauczyciele wśród najbardziej poszukiwanych na rynku pracy

W niektórych regionach kraju zaczyna brakować nauczycieli.

zw.lt
Nauczyciele wśród najbardziej poszukiwanych na rynku pracy

Fot. Joanna Bożerodska

Z danych litewskiej giełdy pracy na dzień 7 sierpnia na wynika, że jest blisko 1400 wolnych miejsc w szkołach.

Zawód nauczyciela latem trafił do dziesiątki najbardziej poszukiwanych.

Eksperci zaznaczają, że z powodu małej popularności zawodu nauczyciela i niewysokich płac, osoby, które ukończyły studia pedagogiczne często decydują się na podjęcie pracy nie w swoim zawodzie. Związki zawodowe pedagogów zarzucają, że rząd i Ministerstwo Oświaty nie stwarza odpowiednich warunków dla młodzieży, nie dba o prestiż zawodu nauczyciela. Według danych Litewskiej Giełdy Pracy, proponowane wynagrodzenie dla nauczyciela średnio sięga 404 euro.

Premier z kolei podkreśla, ze wyniki nauczania w szkołach pozostawiają wiele do życzenia, że o przyznaniu dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń można mówić dopiero po podniesieniu poziomu kształcenia.

PODCASTY I GALERIE