• Litwa
  • 14 stycznia, 2016 14:33

Nauczyciele odwołują strajk

We czwartek po spotkaniu z premierem Algirdasem Butkevičiusem przedstawiciele związków zawodowych poinformowali, że strajk nauczycieli zaplanowany na 27-29 stycznia prawdopodobnie się nie odbędzie.

BNS
Nauczyciele odwołują strajk

Fot. Ryszard Sudenis

Przewodniczący związków zawodowych Eugenijus Jesinas powiedział dziennikarzom, że rząd wykazuje dobrą wolę. ,,Prawdopodobnie dzisiaj podejmiemy decyzję, że do 3 lutego powstrzymamy się od skrajnych działań” – poinformował dziennikarzy Jesinas.

Podczas spotkania omówiono wytyczne Ministerstwa Oświaty i Nauki w kwestii wzrostu wynagrodzeń nauczycieli do 2018 roku. ,,Premier, demonstrując swoje umiejętności matematyczne również zauważył, że zaprezentowane przez ministerstwo liczby są bardzo stronnicze – przy zmniejszającej się liczbie uczniów, pieniędzy powinno zostać, niestety są one przekierowywane na bok” – tłumaczył związkowiec.

Wicekanclerz rządu Rimantas Vaitkus poinformował, że następne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych odbędzie się 3 lutego. W tym czasie Ministerstwo Oświaty i Nauki powinno znaleźć środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli.

Zgodnie z zarejestrowanym projektem ministerstwa, wynagrodzenia wszystkich pedagogów od 1 września bieżącego roku wzrosłyby średnio o 1,5 procent, pedagogów nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – o 6,5 procent.
Od stycznia 2017 roku wynagrodzenia wszystkich pedagogów proponuje się podnieść średnio o 7 procent, przedszkolanek – o 17 procent, od stycznia 2018 roku natomiast – odpowiednio o 5 i 10 procent.

Według obliczeń Ministerstwa Oświaty i Nauki, do 2019 roku wynagrodzenia pedagogów wzrosłyby średnio o 15 procent w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym do 1 września bieżącego roku.

PODCASTY I GALERIE