• Litwa
  • 4 lipca, 2016 17:48

NATO chwali Polskę i Litwę

Litwa i Polska znalazły się w dziesiątce państw NATO wg finansowania obronności – wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Sojusz.

BNS
NATO chwali Polskę i Litwę

Fot. PAP/EPA / JULIEN WARNAND

Wśród 28 państw Litwa znalazła się na 9 miejscu (w ubiegłym roku 19). Nasz kraj na obronność przeznaczył w tym roku 1,49 proc. PKB.

W pierwszej piątce znalazły się Stany Zjednoczone Ameryki – 3,51 proc. PKB, Grecja – 2,38 proc., Wielka Brytania – 2,21 proc., Estonia – 2,16 proc. i Polska 2 proc.

Sąsiednia Łotwa znalazła się na 11 miejscu przeznaczając na obronność 1,45 proc. PKB.

W tym roku Litwa na obronność przeznaczyła 575 mln euro. 2 proc. PKB rząd planuje osiągnąć w 2018 roku.

W 2006 r. państwa członkowskie NATO uzgodniły, że w celu bardziej sprawiedliwego podziału obowiązków i ryzyka będą przeznaczały co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Jednak w praktyce realizacja tego postanowienia wygląda różnie.

PODCASTY I GALERIE