• Litwa
  • 23 czerwca, 2014 14:02

Narkiewicz oskarża socjaldemokratów: Nie mogli sprzeciwić się konserwatystom

Wiceprzewodniczący Sejmu i poseł AWPL Jarosław Narkiewicz zarzuca socjaldemokratom, że nie wywiązują się z obietnic wyborczych i ulegają naciskom konserwatystów.

zw.lt
Narkiewicz oskarża socjaldemokratów: Nie mogli sprzeciwić się konserwatystom

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Sejmowy Komitet Praw Człowieka zaaprobował w minionym tygodniu projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, który w Sejmie złożyła AWPL, wykreślił jednak z niego zapis o dwujęzycznych napisach.

„Na danym etapie została zatrzymana nasza próba do uprawomocnienia możliwości pisowni w rożnych językach, czyli odnowienia Ustawy o mniejszościach narodowych, która istniała. Rzeczywiście większością głosów konserwatystów ich poprawka na etapie podstawowego komitetu została zaakceptowana. To znaczy została odrzucona możliwość, która była przewidziana w projekcie, pisowni dwujęzycznej” – powiedział dla Radia „Znad Wilii” Jarosław Narkiewicz.

W ubiegły czwartek Sejm skreślił z porządku czwartkowych obrad projekty Ustaw o mniejszościach narodowych oraz pisowni imion i nazwisk. „Staraliśmy się wnieść ten projekt pod obrady Sejmu w czwartek, tak jak to było uzgodnione z koalicjantami. Nasi koalicjanci, w większości socjaldemokraci, nie poparli naszych dążeń. Zrezygnowali w ostatnim momencie. Natomiast w czasie posiedzenia Komitetu Praw Człowieka nie mogli sprzeciwić się propozycjom konserwatystów. Tym samym złamali to, co było zapisane w programie rządu. W programie jest jasno zapisane, że taka możliwość jest. Dlatego złożyliśmy protest, wydaliśmy oświadczenie i nadal będziemy dążyli do tego, aby w czasie obrad Sejmu, te poprawki konserwatystów zostali odrzucone. Tak, aby była możliwość dwujęzycznej pisowni” – wytłumaczył sytuację J. Narkiewicz.

Przewodniczącym sejmowego Komitetu Praw Człowieka jest poseł AWPL Leonard Talmont.

PODCASTY I GALERIE