• Litwa
  • 3 listopada, 2015 12:56

Narkiewicz o Prokuratorze Generalnym: Kandydat ma być szeroko omawiany w sejmie

W ramach spotkania zarządu sejmu z prezydent RL omówiono kwestię mianowania Prokuratora Generalnego. Na spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący sejmu Jarosław Narkiewicz.

BNS
Narkiewicz o Prokuratorze Generalnym: Kandydat ma być szeroko omawiany w sejmie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Narkiewicz poinformował Radio „Znad Wilii”, że nie było mowy o konkretnych kandydatach. „Z jednej strony mówiono, że kandydat ma być niezależny, kompetentny i mający doświadczenie administracyjne. Jego prezentacja ma być szeroko omawiana w sejmie i ma być zaprezentowana cała informacja dotycząca działalności danego kandydata, aby nie było niespodzianek” – powiedział polityk.

Wiceprzewodniczący podkreślił jednak, że sprawa jest pilna, ponieważ po nowym roku kończy się kadencja 50 prokuratorów. Zdaniem Narkiewicza, kandydat może być wyłoniony jeszcze w tym roku „po spotkaniu we frakcjach”.

Dalia Grybauskaitė jest przekonana, że Prokurator Generalny powinien być mianowany jeszcze w tym roku. „Musimy jeszcze w tym roku mianować Prokuratora Generalnego i przywrócić stabilność działalności prokuratury. Tak, aby społeczeństwo ani przez moment nie miało wątpliwości, że chodzi tylko o interes społeczny, jakość dochodzenia przedprocesowego i profesjonalizm. Państwo potrzebuje prokuratury, która ma wzbudzać w społeczeństwie zaufanie” – podkreśliła prezydent.

Sejm dwukrotnie odrzucił kandydatów prezydent na Prokuratora Generalnego. W październiku – kandydaturę Edity Dambrauskienė, która obecnie piastuje stanowisko prokuratora rejonowego w Koszydarach. Latem – kandydaturę Nerijusa Meilutisa, który jest przewodniczącym Kowieńskiej Prokuratury Okręgowej.

Tymczasowym prokuratorem generalnym obecnie jest Darius Raulušaitis.

Prokuratora Generalnego mianuje sejm na wniosek prezydenta.

PODCASTY I GALERIE