• Litwa
  • 17 listopada, 2020 14:19

Narkiewicz: kontynuujemy prace przy modernizacji odcinka kolejowego Białystok-Wilno-Grodno

Jarosław Narkiewicz skierował pismo do polskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie oceny możliwości odbudowy odcinka kolejowego Białystok-Wilno-Grodno. Na tym odcinku proponuje się stworzenie infrastruktury kolejowej dostosowanej do pociągów dużych prędkości.

zw.lt
Narkiewicz: kontynuujemy prace przy modernizacji odcinka kolejowego Białystok-Wilno-Grodno

Jarosław Narkiewicz/Fot. Roman Niedźwiecki

„Podczas wizyty ministra infrastruktury RP Andrzeja Adamczyka na Litwie we wrześniu br. rozmawialiśmy m.in. o zainicjowanej przeze mnie inicjatywie dotyczącej możliwości stworzenia dodatkowych połączeń kolejowych pomiędzy trzema krajami: Polską, Litwą i Białorusią. Następnie uzgodniliśmy, że dalsze prace będą prowadzone w tej sprawie. Dlatego kontynuując te prace i realizując porozumienie ministrów obu krajów zwróciłem się do Ministra Infrastruktury RP w sprawie analizy oceny możliwości odbudowy odcinka Białystok-Wilno-Grodno. Należy szczegółowo zbadać zapotrzebowanie na infrastrukturę w celu stworzenia warunków dla ruchu szybkimi pociągami pasażerskimi na tym odcinku” – mówi pełniący obowiązki ministra komunikacji Jarosław Narkiewicz.

„Ze względu na znacznie mniejszy wpływ na środowisko transport kolejowy jest lepszy niż inne rodzaje transportu, a rozwój i promocja kolei jest zgodna z transportowymi i środowiskowymi celami Unii Europejskiej. Utworzenie dodatkowych pociągów dużych prędkości oraz modernizacja odcinka kolejowego Białystok-Grodno-Wilno pozwoliłyby na szybszą podróż, zmniejszenie ruchu samochodowego, ożywienie regionów przygranicznych, ułatwienie przepływu towarów i usług, wymianę kulturalną oraz lepsze więzi gospodarcze z sąsiednimi krajami” – dodał minister.

Ministerstwo Komunikacji przypomina, że ​​trwają już prace nad odbudową linii kolejowej Marcinkańce – Druskienniki – granica państwowa z Białorusią.

PODCASTY I GALERIE