• Litwa
  • 3 października, 2019 10:24

Narkiewicz: Dążymy do zwiększenia tranzytu ładunków z Rosji, Ukrainy i Kazachstanu

Litwa i Bialoruś zjednoczą wysiłek na rzecz zwiększenia tranzytu ładunków z Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Minister komunikacji Jarosław Narkiewicz, który uczestniczy w obradach Mińskiego Forum Logistyki i Transportu zaznaczył, że obydwie strony postrzegają perspektywę uruchomienia regularnych rejsów pośpiesznych pociągów towarowych między państwami i będą wspólnie dążyć do zwiększenia tranzytu ładunków z Rosji, Ukrainy i Kazachstanu.

BNS
Narkiewicz: Dążymy do zwiększenia tranzytu ładunków z Rosji, Ukrainy i Kazachstanu

Fot. BNS/Julius Kalinskas

W trakcie wizyty Narkiewicz spotkał się z dyrektorem „Biełaruskalij” Iwanem Gołowatem. Tematem rozmowy było zwiększenie objętości eksportu produkcji zakładu przez port w Kłajpedzie.

Współpracę w zakresie zwiększenia przewozu ładunków i pasażerów litewski minister omówił natomiast ze swym białoruskim odpowiednikiem Aleksiejem Awramienką.

Według raportu, Litwa i Białoruś będą dążyć do skrócenia czasu przekraczania granicy państwowej, poprawy warunków podróży, zwiększenia przepustowości przejść granicznych w Miednikach i Kamiennym Łogu oraz uruchomienia regularnych podróży statkami między Grodnem a Druskiennikami.

PODCASTY I GALERIE