• Litwa
  • 17 stycznia, 2017 11:20

Największe uczelnie Litwy założyły wspólne stowarzyszenie

Rozpadła się Konferencja rektorów uniwersytetów litewskich - odłączyły się od niej 4 uczelnie i założyły oddzielne stowarzyszenie.

BNS
Największe uczelnie Litwy założyły wspólne stowarzyszenie

Fot. Archiwum

Uniwersytet Wileński, Kowieński Uniwersytet Technologii, Uniwersytet Technologii im. Giedymina w Wilnie oraz Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu podpisały protokół o utworzeniu Konferencji postępu uniwersytetów. Nowe stowarzyszenie zobowiązuje się dokładać wszelkich wysiłków, by do 2020 roku liczba absolwentów pracujących w zawodzie wynosiła ponad 80 proc.

Uczelnie planują też zwiększać wymogi dla kandydatów na studia. Rektor Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego Petras Baršauskas zaznaczył, że poprzez utworzenie oddzielnego stowarzyszenia wspomniane 4 uczelnie chcą zgromadzić krajowy potencjał uczelni wyższych.

„Jesteśmy liderami studiów wyższych na Litwie, dlatego rozumiejąc oczekiwania społeczeństwa i państwa, dążymy do tego, by przyczynić się do polepszenia poziomu nauczania” – mówił Baršauskas.

PODCASTY I GALERIE