Największą zaletą UE wg Litwinów jest swobodny przepływ towarów i osób

Największą zaletą Unii Europejskiej, w opinii Litwinów, jest swobodny przepływ towarów i osób, zagwarantowany w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Tak, według danych Eurobarometru sądzi 70 proc. mieszkańców kraju. Niewątpliwie, by przepływ osób i towarów odbywał się szybko i bezpiecznie potrzebujemy dobrej infrastruktury transportowej - lądowej, powietrznej i morskiej. Litwa aktywnie wykorzystuje wsparcie unijne na ten cel.

Bożena Lenkiewicz
Największą zaletą UE wg Litwinów jest swobodny przepływ towarów i osób

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Dzisiaj dokonamy krótkiego przeglądu inwestycji w sektor kolejowy, których dokonano w okresie 2007 – 2013.

Według stanu na dzień dzisiejszy długość czynnych linii kolejowych w kraju wynosi 1767 kilometrów. Transport kolejowy odgrywa istotną rolę. Już teraz koleją przewozi się około 50 proc. towarów, w roku 2012 stanowiło to ponad 49 milionów ton.

Rzecznik prasowy spółki Lietuvos Geležinkeliai Vidmantas Gudas powiedział radiu, że w okresie 2007 – 2013 z unijnego funduszu Spójności Litwa pozyskała niemałą kwotę.

Koszty rekonstrukcji stacji przesyłowej i kolei Draugystes w Kłajpedzie, o której wspomniał pan Gudas, opiewały na 101 milionów litów bez VAT, z czego 85 proc. finansowania pochodziło z unijnego funduszu spójności. Wskutek odbudowy moce przeładunkowe obiektu zwiększyły się dwukrotniez 7 mln ton do blisko 15 mln ton rocznie.

Budowa intermodalnego terminalu przeładunkowego w Wojdatach, o którym mówił mój rozmówca rozpoczęła się pod koniec sierpnia tego roku. Prace są pierwszym etapem budowy wileńskiego publicznego centrum logistycznego.

W opinii ministra transportu Rimantasa Sinkevičiusa terminal stworzy szeroki wachlarz możliwości transportu ładunków do portu Kłajpedzkiego, Polski, Niemiec i drugich państw europejskich, zwiększy konkurencyjność litewskich usług transportowych i logistycznych.

Poprzez południową obwodnicę Wilna terminal będzie miał bezpośrednie połączenie z szosą Mińską. Wielkość powierzchni przeładunkowej terminalu wynosić będzie 23 hektary.

Wykonawca, spółka Fregda, zobowiązała się do realizacji zamówienia w ciągu 17 miesięcy. Koszty realizacji projektu oszacowano na 200 mln litów. Dofinansowanie UE stanowi 85 proc. Powstanie 1300 nowych miejsc pracy.
Jadwiga Burak, główny inżynier dyrekcji projektów Rail Baltica, poproszona o wskazanie najważniejszych projektów, realizowanych w okresie 2007 – 2013 powiedziała, że jest ich sporo, ale za najbardziej udany niewątpliwie uważa budowę kolei Rail Baltica.

Dla przykładu na budowę odcinka Mariampol – Kazlų Rūda przyznano blisko 183 mln litów, odcinka Kazlų Rūda – Kowno – ponad 574 mln litów.

Już niedługo Litewskie koleje będą mogły się pochwalić swoim nowoczesnym centrum zarządzania ruchem kolejowym. Jego centrala zostanie zlokalizowana w Wilnie. To tutaj trafiają wszystkie informacje o pociągach będących na sieci kolejowej. Dzięki nowemu systemowi pracownicy kolei będą mogli między innymi szybciej podejmować decyzje, np. o kierowaniu pomocy do wypadków czy specjalistycznego sprzętu w miejsce awarii sieci kolejowej.

Budowa centrum jest współfinansowana z funduszu spójności Unii Europejskiej. Ogólny nakład na realizację projektu szacuje się na prawie 74 mln litów, z czego blisko 63 miliony przekazała Unia Europejska.

Litewskie koleje, to nie tylko przewozy ładunków. Modernizacja linii odbywa się również z myślą o pasażerach. W 2012 roku z usług tego rodzaju transportu skorzystało 4 miliony 800 tys. osób. Łukasz – jeden z tej liczby.

Całość programu:

Bożena Lenkiewicz – Szerokiej drogi do Europy

Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego oraz budżetu państwa Republiki Litewskiej

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej