• Litwa
  • 22 grudnia, 2021 11:43

Najwiekszą mniejszością narodową na Litwie pozostają Polacy

Ze wstępnych danych wynika, że Litwini stanowią 84,6 proc. ogółu mieszkańców. Największą mniejszością narodową pozostają Polacy. Stanowią 6,5 proc.

BNS
Najwiekszą mniejszością narodową na Litwie pozostają Polacy

Fot. Joanna Bożerodska


Przed 10 laty stanowiliśmy 6,58 proc.

Rosjanie stanowią 5 proc., białorusini 1.

Na skutek migracji Litwa straciła 119 tys. mieszkańców.

W ciągu dziesięciu lat liczba mieszkańców wzrosła jedynie w Wilnie. Odnotowano wzrost na poziomie 4 proc. W stolicy mieszka obecnie ponad 556 tys. To jedna piąta wszystkich mieszkańców.

W pozostałych dużych miastach liczba mieszkańców spadła. Najbardziej w Poniewieżu – 11 proc.

Mediana wieku mieszkańców Litwy wynosi obecnie 44 lata, w 2011 r. było to 41 lat.

Wg Departamentu Statystyki, znacznie spada liczba mieszkańców młodszych niż 30 lat oraz rośnie osób w starszym wieku, szczególnie w wieku przeemerytalnym — kobiet i mężczyzn po 54 roku życia.

PODCASTY I GALERIE