• Litwa
  • 12 marca, 2018 9:28

Najwięcej na cele reprezentacyjne wydaje MSZ

W ubiegłym roku spółki budżetowe i organizacje wydały na transport, podnoszenie kwalifikacji, ekspertów i wyjazdy służbowe najwięcej środków od roku 2011. Jedynie na reprezentację w 2013 roku przeznaczono więcej.

BNS
Najwięcej na cele reprezentacyjne wydaje MSZ

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Do takich wniosków doszedł sejmowy Komitet Audytu.

Fundusz wynagrodzeń, który rósł od roku 2011, w 2017 roku zwiększył się o 78,7 mln euro, na wynagrodzenia dla kierowników przeznaczono jednak tyle samo, co w roku 2016.

W ubiegłym roku zwiększono także finansowanie dodatków do wynagrodzeń i premii, ale środki przeznaczone na wynagrodzenia kierowników były mniejsze.

Wśród dziesięciu instytucji, które wydały najwięcej środków na cele reprezentacyjne, w ubiegłym roku nie znalazły sę Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy, Rolnictwa, Gospodarki i Finansów, które były na liście w roku 2016. Pojawiły się za to Służba Ochrony Granicy Państwowej, Kancelaria Prezydenta i Służba Regulacji Łączności oraz Sąd Konstytucyjny.

Tak jak przed rokiem, na pierwszym miejscu znalazło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wydało na cele reprezentacyjne 1,6 mln euro.

PODCASTY I GALERIE