• Litwa
  • 25 grudnia, 2017 6:03

Najwięcej Litwinów chodzi do kościoła od święta

Kowieński Uniwersytet Technologii przeprowadził badanie socjologiczne, w którym pytano mieszkańców Litwy, jak często bez szczególnych okazji (jak śluby czy pogrzeby) biorą udział w obrzędach religijnych. Pytanie to różne ośrodki badawcze zadały w 21 krajach świata.

zw.lt
Najwięcej Litwinów chodzi do kościoła od święta

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Na Litwie co najmniej raz w tygodniu w obrzędach religijnych bierze udział 12,6 proc. mieszkanców. Najbardziej aktywni pod względem uczestnictwa w rytuałach religijnych są mieszkańcy Polski (51,1 proc.), Irlandii (34,3 proc.) oraz Portugalii (29 proc.).

Litwa przoduje wśród innych krajów Europy pod względem „rzadszej aktywności”. 20,6 proc. ankietowanych odwiedza kościół „co najmniej raz w miesiącu”, 38,8 proc. – „podczas dużych świąt”.

Bardzo rzadkimi uczestnikami praktyk religijnych jest 16 proc. mieszkańców Litwy, a 12 proc. wskazało, że „nigdy nie bierze udziału w obrzędach”. Tych ostatnich wśród badanych krajów europejskich mniej jest tylko w Polsce (6,8 proc.).

Według sposu ludności z 2011 roku, 77,2 proc. mieszkańców Litwy deklaruje wyznanie rzymskokatolickie, 4,1 proc. – prawosławne, przynależność do innych społeczności religijnych waha się między 0,1 proc. a 0,77 proc.

PODCASTY I GALERIE