• Litwa
  • 2 października, 2018 8:10

Najwięcej Litwa płaci na ONZ i OECD

Za członkostwo w organizacjach międzynarodowych rocznie Litwa płaci 17 mln euro, pisze dziennik „Lietuvos žinios“.

BNS
Najwięcej Litwa płaci na  ONZ i OECD

Fot. PAP/EPA

Najwięcej Litwa płaci na ONZ i OECD. W roku ubiegłym rząd Litwy na te organizacje wydał 3,9 mln euro.
Członkiem ONZ Litwa jest od 1991 roku, a OECD od 2018.

Za udział w pracach Europejskiej Agencji Kosmicznej Litwa zapłaciła 1,3 mln euro.

Ogółem Litwa działa w 130 organizacjach międzynarodowych i układach.

Każdego roku rząd RL ocenia celowość udziału w poszczególnych podmiotach i układach międzynarodowych.

PODCASTY I GALERIE