• Litwa
  • 16 kwietnia, 2019 14:03

Najnowszy audyt litewskich placówek medycznych: Za dużo szpitalnych łóżek, lekarze pracują nieefektywnie

Liczba łóżek w litewskich szpitalach jest nadal najwyższa w Unii Europejskiej, zakres hospitalizacji jest zbyt wysoki, a lekarze rodzinni jedną czwartą swojego czasu poświęcają na kwestie niezwiązane z leczeniem - wynika z audytu przeprowadzonego przez Krajowy Urząd Kontroli.

BNS
Najnowszy audyt litewskich placówek medycznych: Za dużo szpitalnych łóżek, lekarze pracują nieefektywnie

Fot. pixabay.com

Krajowy Urząd Kontroli przeanalizował swoje dziesięcioletnie audyty, przeprowadzając tym samym ocenę systemu opieki zdrowotnej i określając kluczowe kwestie, które należy rozwiązać.

W dokumencie stwierdzono, że problem nadmiernej hospitalizacji w kraju stanowi problem od czasu sprawozdań z audytu z 2010 roku. Pomimo restrukturyzacji instytucji i usług leczniczych, planowany wskaźnik hospitalizacji nie został osiągnięty.

„Przy odpowiedniej opiece ambulatoryjnej można uniknąć 20 proc. przypadków hospitalizacji i tym samym zyskać oszczędności do poprawy jakości usług medycznych ”- stwierdzono w raporcie Krajowego Urzędu Kontroli.

W opinii audytorów liczba łóżek w litewskich szpitalach jest nadal najwyższa w Unii Europejskiej: 608 łóżek na 100 000 mieszkańców, gdzie średnia unijna stanowi 418. Litwini przebywają w szpitalach częściej niż przeciętni mieszkańcy UE.

Zwrócono również uwagę na nieefektywność pracy lekarzy rodzinnych. „Lekarze rodzinni 22 proc. swojego czasu pracy poświęcają kwestiom, które nie wymagają umiejętności medycznych, w związku z czym nie pracują wydajnie” – napisano.

Państwowy Urząd Kontroli już wcześniej zalecił Ministerstwu Ochrony Zdrowia przekazanie części funkcji lekarzy pielęgniarkom, aby w ten sposób rozróżnić granice kompetencji lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów. Jednak zalecenie nie zostało wdrożone.

Według audytorów państwowych w kraju dramatycznie brakuje pielęgniarek. Aby osiągnąć średnią UE, należy utworzyć 2000 miejsc pracy dla pielęgniarek.

PODCASTY I GALERIE