Litwa
BNS

Najnowszy audyt litewskich placówek medycznych: Za dużo szpitalnych łóżek, lekarze pracują nieefektywnie

Liczba łóżek w litewskich szpitalach jest nadal najwyższa w Unii Europejskiej, zakres hospitalizacji jest zbyt wysoki, a lekarze rodzinni jedną czwartą swojego czasu poświęcają na kwestie niezwiązane z leczeniem - wynika z audytu przeprowadzonego przez Krajowy Urząd Kontroli.

Krajowy Urząd Kontroli przeanalizował swoje dziesięcioletnie audyty, przeprowadzając tym samym ocenę systemu opieki zdrowotnej i określając kluczowe kwestie, które należy rozwiązać.

W dokumencie stwierdzono, że problem nadmiernej hospitalizacji w kraju stanowi problem od czasu sprawozdań z audytu z 2010 roku. Pomimo restrukturyzacji instytucji i usług leczniczych, planowany wskaźnik hospitalizacji nie został osiągnięty.

„Przy odpowiedniej opiece ambulatoryjnej można uniknąć 20 proc. przypadków hospitalizacji i tym samym zyskać oszczędności do poprawy jakości usług medycznych ”- stwierdzono w raporcie Krajowego Urzędu Kontroli.

W opinii audytorów liczba łóżek w litewskich szpitalach jest nadal najwyższa w Unii Europejskiej: 608 łóżek na 100 000 mieszkańców, gdzie średnia unijna stanowi 418. Litwini przebywają w szpitalach częściej niż przeciętni mieszkańcy UE.

Zwrócono również uwagę na nieefektywność pracy lekarzy rodzinnych. „Lekarze rodzinni 22 proc. swojego czasu pracy poświęcają kwestiom, które nie wymagają umiejętności medycznych, w związku z czym nie pracują wydajnie” – napisano.

Państwowy Urząd Kontroli już wcześniej zalecił Ministerstwu Ochrony Zdrowia przekazanie części funkcji lekarzy pielęgniarkom, aby w ten sposób rozróżnić granice kompetencji lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów. Jednak zalecenie nie zostało wdrożone.

Według audytorów państwowych w kraju dramatycznie brakuje pielęgniarek. Aby osiągnąć średnią UE, należy utworzyć 2000 miejsc pracy dla pielęgniarek.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!