• Litwa
  • 5 sierpnia, 2017 13:16

Najczęstsze przyczyny śmierci na Litwie w 2016 roku

W ubiegłym roku mieszkańcy Litwy najczęściej umierali na choroby układy krążenia. Częstą przyczyną śmierci były również nowotwory złośliwe oraz nieszczęśliwe wypadki- poinformował Instytut Zdrowia.

BNS
Najczęstsze przyczyny śmierci na Litwie w 2016 roku

Fot. Joanna Bożerodska

Sama struktura śmiertelności na Litwie pozostaje niezmienna. Za główną przyczynę śmierci 56,2 proc. osób uznano choroby układu krążenia krwi. Przyczyną 19,9 proc. śmierci były nowotwory złośliwe. W wyniku nieszczęśliwych wypadków, zabójstw czy samobójstw śmierć poniosło 7,4 proc. wszystkich zmarłych w 2016 roku.

W sumie w ubiegłym roku odeszło 41 tys. 106 osób. Jest to o 670 osób mniej, niż w roku 2015. Na 100 tys. mieszkańców przypadło 1433 przypadki śmierci (w roku 2015- 1438 przypadków).

PODCASTY I GALERIE