• Litwa
  • 22 kwietnia, 2021 10:37

Nagrodę im. V. Adamkusa otrzymał M. Survila, reżyser filmu „Sengirė”

Mindaugas Survila zwrócił w nim uwagę opinii publicznej na potrzebę zachowania niekomercyjnych lasów

zw.lt
Nagrodę im. V. Adamkusa otrzymał M. Survila, reżyser filmu „Sengirė”

Fot. sengire.lt

Zdaniem laureata Litwini wciąż mają naprawdę unikalne i cenne skrawki lasu, które należałoby zachować.

„Podczas studiów zastanawiałem się, jak dobrze by było, gdyby sytuacja lasów na Litwie się poprawiła. Przez ostatnie pięć lat marzyłwm, aby sytuacja się nie pogarszała. Przemysł leśny generuje ogromne dochody i jest w stanie zatrudniać wpływowych lobbystów, którzy mają wpływ na ludzi podejmujących potrzebne decyzje. (…) A my, ci, którzy obliczają wartość lasów w kategoriach niepieniężnych, nie mamy takich zasobów. Ale to, co nas wszystkich łączy, to przekonanie w sercu, że mamy rację i wielką chęć przyczynienia się do zachowania starodrzewu. A jest wielu ludzi, którym zależy na przetrwaniu takich lasów”- twierdzi M. Survila.

Nagroda została ustanowiona przez Bibliotekę Prezydenta Valdasa Adamkusa i Fundację Dany Gedvilienė, jej wielkość wynosi 5 tys. euro.

Nagroda zostanie wręczona 5 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

​Nagroda ta będzie przyznawana corocznie za osiągnięcia zasługujące na społeczną uwagę i szacunek, a także za wysiłki na rzecz ochrony, przywracania naturalnego stanu środowiska na Litwie.

PODCASTY I GALERIE