• Litwa
  • 19 maja, 2015 12:32

Nagroda Forum Dialogu i Współpracy Polska-Litwa dla Adamkusa i Venclovy

11 czerwca 2015 roku odbędzie się gala przyznania nagród Forum Dialogu i Współpracy Polska-Litwa. W tym roku Forum przyznaje nagrody w dwu kategoriach: "Idee" oraz "Kultura". Fundacja im. prof.  Bronisława Geremka oraz  Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia są inicjatorami nagrody.

zw.lt
Nagroda Forum Dialogu i Współpracy Polska-Litwa dla Adamkusa i Venclovy

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zgodnie z regulaminem w lata parzyste są nagradzani obywatele Polski, a nieparzyste obywatele Litwy.
 
Prezydent Valdas Adamkus w kategorii „Idee”

Urodzony w 1926 w Kownie litewski polityk i działacz społeczny, prezydent Republiki Litewskiej w latach 1998–2003 oraz 2004–2009. Działacz niepodległościowy w okresie II wojny światowej.

Pełnił urząd prezydenta w okresie przystąpienia Litwy do NATO i Unii Europejskiej. W latach 1949-1993 przebywał na emigracji w USA. Pracował w Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, odznaczany przez prezydenta Ronalda Reagana oraz Billa Clintona.

Zasłużony dla rozwoju stosunków litewsko-polskich odznaczony orderem Orła Białego oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

W decyzji przyznania nagrody Kapituła Forum podkreśliła, że prezydent Valdas Adamkus położył wielkie zasługi w dziele polsko-litewskiego dialogu i współpracy nie tylko na płaszczyźnie politycznej, lecz także zainicjował działania instytucjonalne służące intensyfikacji kontaktów na płaszczyźnie obywatelskiej.
 
Tomas Venclova w kategorii „Kultura”

urodzony w 1937 w Kłajpedzie wybitny litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej. Jest profesorem języków słowiańskich i literatury na Uniwersytecie Yale w USA.

Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego. Mieszkał również w Moskwie i w Leningradzie, w tym czasie poznał Annę Achmatową, Borisa Pasternaka i Josifa Brodskiego. W latach 1966-1971 studiował semiotykę i literaturę rosyjską na Uniwersytecie w Tartu. W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka, współpracując m.in. z „Kroniką Kościoła Katolickiego na Litwie”. W 1977 wyemigrował do USA, za co został pozbawiony obywatelstwa przez władze ZSRR.

Związany z polską kulturą i literaturą, jest m.in. od 1983 członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Tłumaczył też polską poezję na język litewski (m.in. Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską), jest również autorem monografii Aleksandra Wata.
W decyzji przyznania nagrody Kapituła Forum podkreśliła, że poezja i eseistyka laureata, jego przyjaźń z Czesławem Miłoszem oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym obu narodów od wielu lat tworzą prawdziwy most porozumienia polsko-litewskiego.

PODCASTY I GALERIE