• Litwa
  • 30 czerwca, 2016 9:35

Na zakończenie wiosennej sesji – szereg kontrowersyjnych ustaw

We czwartek Sejm Litwy odbędzie ostatnie posiedzenie w wiosennej sesji. Wśród najważniejszych prac mijającej sesji znalazło się przyjęcie nowego Kodeksu Pracy, który liberalizuje stosunki pracy, oraz reformy systemu ubezpieczeń społecznych oraz kilka projektów ustaw, wywołujących dyskusje światopoglądowe.

BNS
Na zakończenie wiosennej sesji – szereg kontrowersyjnych ustaw

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Nowy Kodeks Pracy ułatwia między innymi zwolnienie pracowników, zmniejsza wysokość odprawy, zwiększa dopuszczalną ilość nadgodzin, zmniejsza liczbę dni pracy, przewiduje większą liczbę typów umów o pracę.

Zdaniem przeciwników kodeksu, zawęża on gwarancje pracownicze, w opinii rządu jednak reforma była konieczna, ponieważ przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i przyciągnie do kraju nowe inwestycje.

Parlament przyjął także Ustawę o zapłodnieniu pomocniczym, dyskusje nad którą trwały od kilku lat. Po zaciętej dyskusji Sejm wybrał konserwatywny wariant, zakazujący zamrażania embrionów.

Obie ustawy wejdą w życiu dopiero po podpisaniu przez prezydent Dalię Grybauskaitė. W obu przypadkach do Urzędu Prezydenta zostały już skierowane wnioski o wetowanie ustaw.

W mijającej sesji Sejm przywrócił także na czas nieokreślony wojsko poborowe, zezwolił członkom Związku Strzelców Litwy na posiadanie w domu broni, a po przyjęciu poprawek do Ustawy o obywatelstwie zapewnił możliwość odzyskania obywatelstwa dla Litwaków, którzy w okresie międzywojennym opuścili kraj i ich potomków.

PODCASTY I GALERIE