• Litwa
  • 10 grudnia, 2013 12:16

Na urodziny rządu – komplementy od Grybauskaitė

Prezydent Dalia Grybauskaitė spotkała się dziś z gabinetem ministrów, by omówić rok pracy rządu. „Początek jest niezły” - podsumowała głowa państwa podczas spotkania.

BNS
Na urodziny rządu – komplementy od Grybauskaitė

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Dalia Grybauskaitė skomplementowała między innymi politykę finansową, którą prowadzi rząd Algirdasa Butkevičiusa.

„Pozytywnie oceniam wysiłek zachowania odpowiedzialnej polityki finansowej. Właśnie od tego zależy, czy będziemy mogli wprowadzić europejską walutę oraz przeciwstawić się wyzwaniom ekonomicznym z zewnątrz i problemom wewnętrznym“- powiedziała prezydent.

Prezydent podkreśliła także, że rząd potrafi oprzeć się naciskom ze strony Gazpromu.

„Chcę pogratulować rządowi, że dalej kontynuowany jest co najmniej jeden ważny projekt energetyczny – terminal gazu skroplonego, że rząd potrafił do tej pory oprzeć się naciskom Gazpromu, żądaniom Gazpromu w kwestii naszej niezależności energetycznej i reform energetycznych. Oceniam to jako bardzo pozytywną umiejętność” – podkreśliła Grybauskaitė.

Jako jeden z kolejnych sukcesów wymieniono udany okres przewodnictwa Litwy w Radzie Unii Europejskiej.

„Chciałabym pogratulować rządowi i jego instytucjom, bo to zadanie było rzeczywiście jednym z najbardziej udanych w pracy tego gabinetu ministrów” – powiedziała D. Grybauskaitė.

Prezydent skrytykowała rząd za opieszałość w realizacji reformy gospodarki cieplnej.

„Rząd musi opracować jeden wspólny program, a nie dwa konkurujące” – zaznaczyła prezydent.

Grybauskaitė odnotowała, że zdaje sprawę z tego, w jakich warunkach pracuje obecny rząd.

Wśród zadań rządu na przyszły rok prezydent wymieniła przywrócenie wynagrodzeń sprzed kryzysu i zakończenie wypłacania rekompensat za zmniejszone emerytury. „Zadaniem rządu jest zwiększenie uwagi wobec dobrobytu ludzi i realizacji strategicznych zadań państwa” – stwierdziła prezydent.

PODCASTY I GALERIE