• Litwa
  • 5 września, 2019 9:03

Na studiach więcej miejsc finansowanych przez państwo

Rząd przytaknął decyzji o dwukrotnym zwiększeniu liczby finansowanych miejsc na studiach licencjackich. Resort oświaty proponuje, by państwo finansowało studia wszystkim studentom, których wyniki odpowiadają ustalonym wymogom.

BNS
Na studiach więcej miejsc finansowanych przez państwo

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Wyjątek miałyby stanowić kierunki, których finansowanie byłoby nieracjonalnie ze względu na ograniczony popyt specjalistów i wysokie koszta studiów. Według ministra oświaty Algirdasa Monkevičiusa, dotyczyłoby to niektórych specjalizacji na kierunku medycyny, a także przygotowania pilotów .

Jak wynika z danych Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, po zatwierdzeniu stosownych poprawek stosunek miejsc finansowanych i niefinansowanych miałby wynosić 80 do 20 proc. Obecnie wynosi odpowiednio 40 i 60 procent. Proponowane jest także uzupełnienie systemu finansowania uczelni wyższych o dodatkowy element – finansowanie motywowania postępów. Miałby stanowić 5 proc. finansowania zasadniczego.

Oszacowano, że na ten cel potrzeba w następnym roku ok. 6 mln euro, zaś w latach 2021–24 – co roku po blisko 18 mln.

PODCASTY I GALERIE