• Litwa
  • 5 sierpnia, 2016 10:17

Na odprawy posłów i ich asystentów – 1,8 mln euro

Na odprawy dla posłów na Sejm, którzy nie zostaną ponownie wybrani oraz dla ich asystentów-sekretarzy zarezerwowano ponad 1,8 mln euro.

BNS
Na odprawy posłów i ich asystentów – 1,8 mln euro

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Odprawy dla posłów, których uprawnienia dobiegły końca, przewiduje statut Sejmu. Ponownie niewybrany polityk otrzymuje tyle średnich miesięcznych wynagrodzeń, ile lat trwała jego kadencja w Sejmie. Wypłata ta nie może być mniejsza niż dwa i większa niż sześć średnich miesięcznych wynagrodzeń. Obecnie miesięczne podstawowe wynagrodzenie posła sięga 2531 euro brutto. W rzeczywistości wypłaty posłów są wyższe, bo otrzymują oni także dodatki za staż.

PO wyborach sejmowych w 2008 roku do Sejmu nie zostało ponownie wybranych 67 posłów, w 2012 – 63. Przed ośmioma laty na odprawy dla posłów przeznaczono 587 tys. euro, przed czterema – 840 tys. Wówczas jednak miesięczne wynagrodzenia posłów były mniejsze

PODCASTY I GALERIE