• Litwa
  • 9 listopada, 2017 16:36

Na Litwie zwiększa się emigracja i imigracja

W roku bieżącym z Litwy wyjechało więcej osób, niż w ubiegłym roku przez 12 miesięcy, ale zwiększyła się liczba osób przybywających do naszego kraju – poinformował Deprtament Statystyki.

BNS
Na Litwie zwiększa się emigracja i imigracja

Fot. erikas ovcarenko

Od stycznia do listopada z Litwy wyemigrowało 50 888 mieszkańców, z których 96 proc. było obywatelami naszego kraju. W 2016 r. z Litwy wyjechało 50 333 osób.

W ciągu 10 miesięcy na Litwę przybyło 23 516, a w roku ubiegłym tylko 20 162. Większość to powracający emigranci. Jednak odsetek cudzoziemców zwiększył się w ciągu roku z 30 do 36 proc.

PODCASTY I GALERIE