• Litwa
  • 5 kwietnia, 2022 11:07

Na Litwie zatrudniło się 2 tys. 400 uchodźców wojennych z Ukrainy

Na Litwie jest zatrudnionych 2 tys. 400 uchodźców wojennych z Ukrainy. Znaczna część została zatrudniona w sektorze przemysłu obróbkowego, transportowym i logistycznym, a także w spółkach żywienia zbiorowego, świadczących usługi zakwaterowania oraz handlu hurtowego i detalicznego.

BNS
Na Litwie zatrudniło się 2 tys. 400 uchodźców wojennych z Ukrainy

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Ponadto według służby zatrudnienia, osoby z Ukrainy pracują na Litwie jako specjaliści IT, nauczyciele i pielęgniarki.
Obecnie w Służbie Zatrudnienia jest zarejestrownych 7 066 obywateli Ukrainy.

Na Litwie zarejestrowało się ok. 40,4 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, w większości kobiety i dzieci. 17 tys. z nich to osoby nieletnie, podaje Departament Statystyki.

4,6 tys. – to dzieci w wieku do 6 lat. Ponad 1 700 osób stanowią osoby w wieku ponad 65 lat. Blisko jedna trzecia przybyłych na Litwę uchodźców zarejestrowała się w wileńskim centrum rejestracji.

Ubiegłej doby Litwa przyjęła 796 uchodźców.

Większość ubiega się o zezwolenie na pobyt tymczasowy ze względów humanitarnych.

Według danych ONZ od początku rosyjskiej inwazji z Ukrainy wyjechało 4,2 mln mieszkańców, ok. 6,5 mln było zmuszonych do opuszczenia domów.

PODCASTY I GALERIE