• Litwa
  • 15 lutego, 2021 12:34

Na Litwie zarejestrowano 282 tys. bezrobotnych

Obecnie w Urzędzie Zatrudnienia zarejestrowanych jest 16,4% mieszkańców w wieku produkcyjnym. To 282 000 bezrobotnych.

vz.lt
Na Litwie zarejestrowano 282 tys. bezrobotnych

Fot. scanpix.lt/ Arnas Strumila

Analizując skład klientów zarejestrowanych w czasie pandemii, można zauważyć, że do 2020 roku 1 marca na rynku pracy było aktywnych 82 tys. osób.

67,2 tys. było zatrudnionych na czas nieokreślony, 4 tys. na czas określony, 6,9 tys. pracowało samodzielnie, 7 tys. prowadziło działalność gospodarczą.

„Kwarantanna niewątpliwie wpłynęła bezpośrednio na wzrost liczby bezrobotnych – ograniczenia znacząco ograniczyły rentowność niektórych firm. Jednak to nie jedyny powód. Przepływy osób rejestrujących się w Urzędzie Zatrudnienia ukazały bardziej realistyczny obraz rynku pracy: ile osób w kraju zaliczamy do osób pasywnych, niepracujących lub oficjalnie niepracujących”- informuje Jurgita Zemblytė, szefowa ds. Zatrudnienia Dział Monitorowania i Analiz Usług.

Dominujące bezrobocie wśród mężczyzn przed pandemią zostało zastąpione zwiększonym bezrobociem kobiet: 143,5 tys.

Obecnie 138 600 mężczyzn szuka pracy.

PODCASTY I GALERIE