• Litwa
  • 28 kwietnia, 2013 10:06

Na Litwie wciąż przeważa dyskryminacja ze względu na płeć. Ponad połowa skarg

Dyskryminacja ze względu na płeć to temat ponad połowy skarg, które otrzymał litewski Urząd Kontrolera ds. Równouprawnienia w roku 2012.

BNS
Na Litwie wciąż przeważa dyskryminacja ze względu na płeć. Ponad połowa skarg

Fot. BFL

W roku ubiegłym rozpatrzono 203 przypadki dyskryminowania. Ponad 30 proc. skarg dotyczyło dyskryminacji ze względu na płeć, 13 proc. – ze względu na wiek. Najwięcej – 78 skarg, dotyczyło miejsca pracy oraz stosunku pracodawca – pracownik.

Przedmiotem skarg była również dyskryminacja ze względu na narodowość – w ośmiu przypadkach,  oraz ze względu na język – 6 przypadków.
Najaktywniejsi w składaniu skarg byli mieszkańcy Wilna. Wnioski mieszkańców stolicy stanowiły 68 proc. wszystkich skarg.

PODCASTY I GALERIE