• Litwa
  • 19 listopada, 2018 14:54

Na Litwie trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany czasu

Na Litwie w poniedziałek rozpoczęły się dwudniowe konsultacje społeczne w celu ustalenia, jaki czas - letni, czy zimowy - ma pozostać w kraju jako czas stały. W kraju odbywa się również sondaż opinii publicznej na ten temat.

BNS
Na Litwie trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany czasu

Fot. pixabay.com

Wyniki badan i konsultacji zostaną wykorzystane podczas narad z sąsiednimi krajami i przy podejmowaniu na forum unijnym ostatecznej decyzji w sprawie wyboru czasu stałego.

W konsultacjach uczestniczą przedstawiciele ministerstw, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa transportowe, przedstawiciele Litewskich Portów Lotniczych, Portu Morskiego w Kłajpedzie, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Dyrekcji Punktów Kontroli Granicznych, Koleje Litewskie.

Zbierane są opinie, argumenty i propozycje na temat, jak się dostosować do ewentualnych przyszłych zmian dotyczących pozostania w jednej strefie czasowej.

Agencja BNS przypomina w poniedziałek, ze zdecydowana większość mieszkańców Unii Europejskiej (84 proc.) chce zrezygnować z przesuwania zegarków dwa razy do roku.

PODCASTY I GALERIE