• Litwa
  • 14 sierpnia, 2015 10:07

Na Litwie spadek powołań

Na Litwie kościół katolicki od lat odnotowuje coraz mniejszą liczbę chętnych do kapłaństwa. W tym roku w seminarium w Kownie naukę rozpocznie trzech kleryków. Do seminarium w Telszach nie przyjęto nikogo, wileńskie seminarium nie udziela informacji w tej sprawie.

BNS
Na Litwie spadek powołań

Fot. Małgorzata Kozicz

,,W tym roku jedna osoba chciała się do nas dostać, ale jej nie przyjęliśmy i praktycznie w tym roku nie będzie nowych studentów” – agencji BNS powiedział rektor seminarium w Telszach Viktoras Ačas. Jak dodał, w ubiegłym roku naukę rozpoczęło trzech kleryków.

W Kownie naukę podejmie w tym roku trzech przyszłych duchownych. W opinii przedstawiciela kowieńskiej archidiecezji Darius Chmieliauskas liczba chętnych do stanu duchownego każdego roku jest podobna.

Na Litwie są trzy seminaria przygotowujące do posługi kapłańskiej. W Wileńskim Seminarium Duchownym św. Józefa w tym roku odbyła się rekrutacja, natomiast placówka nie udziela informacji o liczbie przyjętych kleryków.

,,Na początku lat 2000 w wileńskim seminarium było ponad 60 kleryków, w roku akademickim 2013/2014 mieliśmy 16’’ – mówił w ub. roku prorektor Wileńskiego Seminarium Duchownego św. Józefa ks. Andrzej Szuszkiewicz. Prorektor szacuje, że spadek powołań na Litwie może sięgać nawet 50 proc.

Tendencja spadkowa chętnych do stanu duchownego jest zauważalna również w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii i Austrii. Ogółem w ostatnich latach doszło w Europie do spadku liczby księży katolickich o 7 procent.

PODCASTY I GALERIE